НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Закон України «Про дошкільну освіту»

http://osvita.ua/legislation/law/2234/

Базовий Компонент Дошкільної Освіти В Україні

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Закон України «Про освіту»

http://osvita.ua/legislation/law/2231/

Державний стандарт початкової освіти

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/

);