STEAM-підхід у навчанні

Останнім часом в освітньому просторі України набирає обертів тренд STEAM-освіти.
Навчальний комплекс «Колегія мрій» теж використовує STEAM-підхід у навчанні.

Що ж це таке?

STEAM-освіта охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics).

Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін.
Наприклад, за кордоном музикантів навчають не тільки музикувати, але і використовувати комп’ютерні програми для створення музичних творів.

STEАM-підхід в освіті ґрунтується на конструюванні навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів на міждисциплінарних засадах (інтегроване навчання відповідно до певних тем, а не окремих дисциплін). Така освітня технологія має на меті комплексно формувати ключові фахові і соціальноособистісні компетентності дитини, які в майбутньому визначать її конкурентну спроможність на ринку праці:

 • готовність до розв’язання комплексних задач (проблем);
 • уміння побачити проблему та відрізнити у проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків;
 • уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;
 • гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї позиції;
 • оригінальність, відхід від шаблону;
 • здатність до перегруповування ідей та зв’язків,
 • абстрагування або аналізу, конкретизації або синтезу;
 • відчуття гармонії в організації ідеї;
 • розвиток критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності та інше.

Для початкової школи та дітей дошкільного віку основне завдання STEAM-освіти:

 • стимулювання допитливості і підтримка інтересу до навчання і пошуку знань,
 • мотивація до самостійних досліджень, створення простих приладів, конструкцій тощо.


Шляхом проведення навчальних екскурсів, днів науки, творчості, винахідництва, впровадження проектного навчання має здійснюватися формування навичок дослідницької діяльності, закладення основ обізнаності зі STEАM-галузями і професіями; стимулювання інтересу учнів до подальшого опанування курсів, пов’язаних зі STEАM.

Якщо ж говорити про країну в цілому, то впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною.

Навчальний комплекс «Колегія мрій» Васильківського району Київської області застосовує STEAM-підхід і в дитячому садочку і в початковій школі. Приватна школа та дитячий садок «Колегія мрій» у с. Мархалівка використовують сучасні методи навчання, що виокремлює їх серед інших приватних шкіл населених пунктів Васильківського району Київської області: Васильків, Глеваха, Чабани, Гатне, Віта поштова тощо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

);