Курс «Я досліджую світ»

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного…

Читати далі

Курс «Навчання грамоти»

Основна мета цього курсу – вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово…

Читати далі

Курс «Дизайн і технології»

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та…

Читати далі

Курс «Мистецтво»

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей…

Читати далі

Курс «Математика»

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності,…

Читати далі

Курс «Космічне виховання»

В рамках вивчення курсу «Космічне виховання» наші першачки отримують можливості відчути свій зв'язок зі всесвітом,…

Читати далі
);