Типовий навчальний план для початкової школи
з навчанням українською мовою

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1–2 класи),
розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
1234РАЗОМ
Українська мова555520
Іноземна мова233311
Математика333312
Я досліджую світ*788831
Мистецтво**22228
Фізична культура***333312
Усього20+321+322+322+382+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять11226
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня2022232388
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)23252626100

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

  • мовно-літературна — 2
  • математична — 1
  • природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська таісторична — разом 4 для 1-го класу, 5 — для 2–4-го класу

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховують під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

);