Наше завдання

Навчити дітей самостійно навчатися і пізнавати світ.

Створити середовище, де дитина зможе знайти свої інтереси і реалізувати свій внутрішній потенціал.

Місія школи

Ввіра в унікальну природу кожної дитини. Прагнення розвивати потенціал дитини та сприяти її всебічному, гармонійному розвитку

Наша мета

Формувати незалежну креативну особистість, допомогати отримувати якісні знання та набувати практичні навички, що дозволить дитині бути самостійною та адаптованою до сучасного життя.

);